What is the Campaign about?

Welsh language information

The Family Arts Campaign is a national Sector Support Organisation funded by Arts Council England and the Esmée Fairbairn Foundation to raise family engagement with arts and culture.

Since our beginnings in 2012, we have focused on three main areas of work:

  • Increasing the amount and range of artistic work available to families
  • Increasing the quality of experience for families
  • Improving marketing to reach more families

We are here to support National Portfolio Organisations, museums, libraries, community groups, individuals, and anyone else looking to better connect families with arts and culture.

You can take part by signing up to the free Family Arts Standards and Age-Friendly Standards quality-marks, by attending training and events, or accessing our online resources library. You can also promote all of your family and age-friendly events for free as part of our Fantastic for Families  campaign.

 

Who is running the Campaign?

We are a cross-sector and cross-artform initiative steered by a consortium of ten organisations and trade bodies. Our lead partner organisation is The Albany.

Logos of consortium partners: AMA, CVAN, ITS, One Dance UK, Society of London Theatre, UK Theatre, The Albany, Kids in Museums, ABO, The Audience Agency

 

The campaign is overseen by a Project Board:

Matthew Swann(Interim chair) Chief Executive, City of London Sinfonia
Sebastian CaterHead of UK Theatre and Workforce Development, UK Theatre
Charlotte JonesChief Executive, Independent Theatre Council
Cath HumeExecutive Director, Arts Marketing Association
Robert O’DowdChief Executive, Rose Theatre Kingston
Gavin BarlowChief Executive/Artistic Director, The Albany
Mark PembertonDirector, Association of British Orchestras
Anne TorreggianiExecutive Director, The Audience Agency
Karla Barnacle-Best CEO, Discover Children’s Story Centre
Alison Bowyer and Laura BedfordExecutive Director and Head of Programmes, Kids in Museums
Paula OrrellDirector, Contemporary Visual Arts Network
Frederick HopkinsHead of Business Development and Membership, One Dance UK
Sarah Mears and Liz McMillanProgramme Manager, Libraries Connected / Libraries and Culture Services Manager, Slough Borough Council 

 

Central co-ordination team:

Anna DeverHead of Campaign
Rukhsana JahangirCampaign Manager
Sophie EvansDigital Marketing Manager
Daniela GerstmannDigital Marketing Officer
eyes

Back to top | Close

Close

Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu

http://celfyddydauteulu.cymru

Beth yn union yw’r Ymgyrch?

Rhaglen gydweithredol ar raddfa fawr yw’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu sydd dan arweiniad sectorau’r celfyddydau gweledol a pherfformio i gynyddu lefelau ymgysylltu rhwng teuluoedd a’r celfyddydau.

Mae’r Ymgyrch yn canolbwyntio ar dri phrif faes llafur:

  • Cynyddu maint ac ystod y cynnwys o safon uchel sydd ar gael
  • Cynyddu ansawdd profiadau
  • Gwella marchnata.

I bwy mae’r Ymgyrch?

Prif nod yr Ymgyrch hon yw cynyddu ac ehangu cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ar draws sectorau’r celfyddydau. Mae sefydliadau eraill, gan gynnwys amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sefydliadau addysgol, hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan ym mhob agwedd ar yr Ymgyrch.

Pwy sy’n rhedeg yr Ymgyrch?

Menter deg o sefydliadau a chyrff masnach yw’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu.

Rhwng 2012 a 2015 derbyniodd y consortiwm grant o gronfeydd y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i ddatblygu ymgyrch sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau rhwng y celfyddydau a theuluoedd. Ar hyn o bryd, ariennir yr Ymgyrch gan Gyngor Celfyddydau Lloegr tan fis Ebrill 2017.

Mae’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru yn cael ei rhedeg gan Fieldwork mewn partneriaeth â thîm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yn y DU, tan fis Ebrill 2017.

fieldworking.co.uk

Mae’r ymgyrch yn cael ei goruchwylio gan Fwrdd Prosiect:

Michael Eakin, (Chair)Prif Weithredwr, Royal Liverpool Philharmonic
Peter HelpsPrif Weithredwr, Sinfonia Viva
Emma GladstoneCyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr, Dance Umbrella
Robert O’DowdPrif Weithredwr, Rose Theatre Kingston
Julia PottsCyfarwyddwr Datblygu Busnes y DU, Ambassadors Theatre Group
Shipra OgraCynhyrchydd, London Bubble
Derek AldridgeCyfarwyddwr Theatr, Wyvern Theatre
Anne TorreggianiCyfarwyddwr Gweithredol, The Audience Agency
Karla Barnacle-Best Prif Swyddog Gweithredol, Discover Children’s Story Centre
Lisa MeadCyfarwyddwr Artistig, Apples and Snakes
Julia BellCydlynydd Cenedlaethol, Contemporary Visual Arts Network
Gavin BarlowPrif Weithredwr /Cyfarwyddwr Artistig, The Albany
 Robin Simpson Prif Weithredwr, Voluntary Arts
 Mark Pemberton Cyfarwyddwr, Association of British Orchestras
 Julian Bird Prif Weithredwr, Society of London Theatre
 Charlotte Jones Prif Weithredwr, Independent Theatre Council
 Cassie Chadderton Pennaeth UK Theatre a Datblygu Aelodaeth, UK Theatre


Central co-ordination is led by a small team:

David BrownleeCyfarwyddwr yr Ymgyrch
Jenny DalyRheolwr yr Ymgyrch
Clair DonnellySwyddog Cyfathrebu a Gweinyddol

http://celfyddydauteulu.cymru

Get our monthly newsletter

xplus