What is the Campaign about?

Welsh language information

The Family Arts Campaign is a national Sector Support Organisation funded by Arts Council England and the Esmée Fairbairn Foundation to raise family engagement with arts and culture.

Since our beginnings in 2012, we have focused on three main areas of work:

 • Increasing the amount and range of artistic work available to families
 • Increasing the quality of experience for families
 • Improving marketing to reach more families

We are here to support National Portfolio Organisations, museums, libraries, community groups, individuals, and anyone else looking to better connect families with arts and culture.

You can take part by signing up to the free Family Arts Standards and Age-Friendly Standards quality-marks, by attending training and events, or accessing our online resources library. You can also promote all of your family and age-friendly events for free as part of our Fantastic for Families  campaign.

 

Who is running the Campaign?

We are a cross-sector and cross-artform initiative steered by a consortium of ten organisations and trade bodies. Our lead partner organisation is The Albany.

Logos of consortium partners: AMA, CVAN, ITS, One Dance UK, Society of London Theatre, UK Theatre, The Albany, Kids in Museums, ABO, The Audience Agency

 

The campaign is overseen by a Project Board:

Helen Featherstone (Chair)Deputy Director, Yorkshire Sculpture Park
Cassie ChaddertonHead of UK Theatre & Membership Development, UK Theatre
Charlotte JonesChief Executive, Independent Theatre Council
Cath HumeExecutive Director, Arts Marketing Association
Robert O’DowdChief Executive, Rose Theatre Kingston
Gavin BarlowChief Executive/Artistic Director, The Albany
Matthew SwannChief Executive, City of London Sinfonia
Mark PembertonDirector, Association of British Orchestras
Anne TorreggianiExecutive Director, The Audience Agency
Karla Barnacle-Best CEO, Discover Children’s Story Centre
Alison Bowyer and Laura BedfordExecutive Director and Head of Programmes, Kids in Museums

 

Central co-ordination is led by a small team:

Anna DeverHead of Campaign
Clair DonnellyProject Manager
Rukhsana JahangirFamily Arts Network Coordinator
eyes

Back to top | Close

Close

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu – byddwch yn rhan ohoni!

Gŵyl i’r DU gyfan sy’n cyflwyno digwyddiadau celfyddydol i deuluoedd yw Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu. Cynhelir yr Ŵyl eleni drwy gydol mis Hydref mewn canolfannau ar draws y DU. Gallwch fod yn rhan ohoni drwy gofrestru’ch digwyddiad ar y wefan a defnyddio logo’r Ŵyl yn eich deunydd marchnata – does dim byd haws!

Mae’r Ŵyl, sy’n ymestyn dros wyliau hanner tymor yr hydref, yn ganolbwynt pwysig i’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu, sy’n ymgymryd â marchnata a gweithgarwch Cysylltiadau Cyhoeddus helaeth bob blwyddyn i hyrwyddo digwyddiadau’r Ŵyl a threfnyddion i gynulleidfaoedd teulu a dargedir. Mae’r Ŵyl ar fynd er 2013 a hyd yn hyn mae wedi cyflwyno 13,000 o ddigwyddiadau gan dros 1,700 o sefydliadau, gan ymgysylltu ag 1.7 miliwn o aelodau teulu ar draws y DU.

Dyma’ch cyfle i drefnu rhywbeth arbennig a fyddai’n gweddu i’r dim i gynulleidfa deuluol.

Beth i’w wneud

 1. Cynllunio’ch digwyddiad celfyddydol i’r teulu, cliciwch yma am syniadau
 2. Lanlwytho’ch digwyddiad i’r rhestr ar familyartsfestival.com

Cewch restru’ch digwyddiadau naill ai yn y Gymraeg neu’r Saesneg neu’n ddwyieithog

 1. Hyrwyddo’ch digwyddiad fel rhan o’r Ŵyl – mae ein hymgyrch farchnata’n rhedeg o fis Mehefin

Gallwch ddarllen mwy am y marchnata a’r ymgyrch helaeth yn y cyfryngau a gafwyd y llynedd yma; gwerthwyd pob tocyn ar gyfer llawer o ddigwyddiadau poblogaidd a derbyniodd canolfannau a pherfformwyr eithriadol gydnabyddiaeth yng ngwobrau blynyddol yr Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu. Pa ddigwyddiad bynnag rydych yn ei drefnu fel rhan o’r Ŵyl eleni, rydym am glywed gennych cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn ei gynnwys yn ein marchnata a’n hymgyrch yn y cyfryngau. Os oes rhywbeth arbennig o ysbrydoledig neu unigryw am eich digwyddiad, rhowch wybod i ni.

Gwobrau

Gallech ennill gwobr am eich holl waith caled. Rydym yn cyflwyno 15 o wobrau bob blwyddyn i ddathlu’r digwyddiadau celfyddydol neilltuol a drefnir gan theatrau, cerddorfeydd, amgueddfeydd, orielau, grwpiau cymunedol a pherfformwyr. Bydd yn rhaid i chi ddangos i ni i chi ddefnyddio brandio’r Ŵyl yn eich deunyddiau marchnata i fod yn gymwys am wobr, felly ewch ati i’w lawrlwytho yma pan fyddwch yn dechrau cynllunio marchnata ar gyfer eich digwyddiad.

Amser i Greu y BBC

Yn 2015, gwelwyd dechrau ein partneriaeth wych ag ymgyrch Amser i Greu Celfyddydau’r BBC ac rydym yn falch o barhau fel Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu.

Os hoffech gymryd mwy o ran yn ymgyrch Amser i Greu y BBC gallwch gofrestru fel Hyrwyddwr, cyflwyno straeon i’r wefan a rhestru’ch digwyddiadau creadigol ar wasanaeth rhestru Lein-Yp.

Mwy o gwestiynau?

Ewch i gael cip ar Gwestiynau Cyffredin yr Ŵyl . Cysylltwch ar:

enquiries@familyartsfestival.com neu familyarts@fieldworking.co.uk

Beth ddylech ei wneud nesaf?

 • Gwneud yn siŵr eich bod wedi cofrestru fel trefnydd digwyddiadau
 • Lanlwytho’ch rhestrau digwyddiadau celfyddydol ir teulu rŵan hyn
 • Dyma ein CYNGHORION CALLa allai fod yn ddefnyddiol i chi
 • Hefyd mae yna restr hynod ddefnyddiol o adnoddau eraill ar wefan yr Ymgyrch yma
 • Lawrlwytho brand a deunyddiau eraill yr Ŵyl yma.

 

Get our monthly newsletter

x plus