What is the Campaign about?

Welsh language information

The Family Arts Campaign is a large scale, national collaborative programme led by the visual and performing arts sectors to increase levels of arts engagement by families. The Campaign focuses on three main areas of work:

  • Increasing the amount and range of high-quality content available
  • Increasing the quality of experience
  • Improving marketing

 

Who is the Campaign for?

This Campaign is primarily aimed at increasing and broadening audiences and participants for the visual and performing arts sectors generally, though our work is focused on those organisations who are members of our partner organisations, as well as ACE’s National Portfolio Organisations (NPOs).

Other organisations not part of one of the identified groups above, including museums, libraries, and educational establishements, are also welcome and encouraged to access all aspects of the Campaign.

Who is running the Campaign?

The Family Arts Campaign is an initiative of ten organisations & trade bodies:

Association of British Orchestras Independent Theatre Council Society of London Theatre UK THEATRE_CORE_rgb_100

 

 

 

 

Between 2012 – 2015 the consortium was awarded an initial grant of National Lottery funds by Arts Council England to develop a campaign focusing on the development of family arts engagement. The Campaign is currently funded by ACE until March 2017.

 

The Family Arts Campaign in Wales is being run for the Arts Council of Wales by Fieldwork in partnership with the UK Family Arts Campaign team, until April 2017. fieldworking.co.uk

 

The campaign is overseen by a Project Board:

Cassie Chadderton Head of UK Theatre & Membership Development, UK Theatre
Charlotte Jones Chief Executive, Independent Theatre Council
Cath Hume Executive Director, Arts Marketing Association
Robert O’Dowd Chief Executive, Rose Theatre Kingston
Julian Bird Chief Executive, Society of London Theatre
Matthew Swann Chief Executive, City of London Sinfonia
Mark Pemberton Director, Association of British Orchestras
Katy Spicer Chief Executive & Artistic Director, efdss
Anne Torreggiani Executive Director, The Audience Agency
Karla Barnacle-Best CEO, Discover Children’s Story Centre
Lisa Mead Artistic Director, Apples and Snakes
Gordon Dalton National Coordinator, Contemporary Visual Arts Network
Gavin Barlow Chief Executive/Artistic Director, The Albany

Central co-ordination is led by a small team:

Jenny Daly Head of Campaign
Clair Donnelly  Project Manager

eyes

Back to top | Close

 

 

Close

Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu

http://celfyddydauteulu.cymru

Beth yn union yw’r Ymgyrch?

Rhaglen gydweithredol ar raddfa fawr yw’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu sydd dan arweiniad sectorau’r celfyddydau gweledol a pherfformio i gynyddu lefelau ymgysylltu rhwng teuluoedd a’r celfyddydau.

Mae’r Ymgyrch yn canolbwyntio ar dri phrif faes llafur:

  • Cynyddu maint ac ystod y cynnwys o safon uchel sydd ar gael
  • Cynyddu ansawdd profiadau
  • Gwella marchnata.

I bwy mae’r Ymgyrch?

Prif nod yr Ymgyrch hon yw cynyddu ac ehangu cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ar draws sectorau’r celfyddydau. Mae sefydliadau eraill, gan gynnwys amgueddfeydd, llyfrgelloedd a sefydliadau addysgol, hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan ym mhob agwedd ar yr Ymgyrch.

Pwy sy’n rhedeg yr Ymgyrch?

Menter deg o sefydliadau a chyrff masnach yw’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu.

Rhwng 2012 a 2015 derbyniodd y consortiwm grant o gronfeydd y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i ddatblygu ymgyrch sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau rhwng y celfyddydau a theuluoedd. Ar hyn o bryd, ariennir yr Ymgyrch gan Gyngor Celfyddydau Lloegr tan fis Ebrill 2017.

Mae’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru yn cael ei rhedeg gan Fieldwork mewn partneriaeth â thîm yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yn y DU, tan fis Ebrill 2017.

fieldworking.co.uk

Mae’r ymgyrch yn cael ei goruchwylio gan Fwrdd Prosiect:

Michael Eakin, (Chair) Prif Weithredwr, Royal Liverpool Philharmonic
Peter Helps Prif Weithredwr, Sinfonia Viva
Emma Gladstone Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr, Dance Umbrella
Robert O’Dowd Prif Weithredwr, Rose Theatre Kingston
Julia Potts Cyfarwyddwr Datblygu Busnes y DU, Ambassadors Theatre Group
Shipra Ogra Cynhyrchydd, London Bubble
Derek Aldridge Cyfarwyddwr Theatr, Wyvern Theatre
Anne Torreggiani Cyfarwyddwr Gweithredol, The Audience Agency
Karla Barnacle-Best Prif Swyddog Gweithredol, Discover Children’s Story Centre
Lisa Mead Cyfarwyddwr Artistig, Apples and Snakes
Julia Bell Cydlynydd Cenedlaethol, Contemporary Visual Arts Network
Gavin Barlow Prif Weithredwr /Cyfarwyddwr Artistig, The Albany
 Robin Simpson Prif Weithredwr, Voluntary Arts
 Mark Pemberton Cyfarwyddwr, Association of British Orchestras
 Julian Bird Prif Weithredwr, Society of London Theatre
 Charlotte Jones Prif Weithredwr, Independent Theatre Council
 Cassie Chadderton Pennaeth UK Theatre a Datblygu Aelodaeth, UK Theatre


Central co-ordination is led by a small team:

David Brownlee Cyfarwyddwr yr Ymgyrch
Jenny Daly Rheolwr yr Ymgyrch
Clair Donnelly Swyddog Cyfathrebu a Gweinyddol

http://celfyddydauteulu.cymru

Get our monthly newsletter

x plus